O odseku

Smernice in cilji delovanja odseka so:

  • promovirati turno smučanje in kolesarstvo, kot obliko gibanja v gorah,
  • organizacija skupnih tur po načelih turnega smučanja in kolesarjenja,
  • spodbujanje povezovanja turno smučarskih in kolesarskih odsekov in ostalih skupin, ki se ukvarjajo s turnim smučanjem in kolesarstvom, tako znotraj kot izven planinskih društev PZS,
  • spodbujanje usposabljanja svojih članov za Vodnika Planinske zveze Slovenije in Turno kolesarskega vodnika I in II in ostalih vzgojnih akcij, ki so v skladu z delovanjem Odseka,
  • sodelovanje z ostalimi odseki v PD Kamnik,
  • spodbujati spremembo zakonodaje v smeri večje svobode turnega smučanja in kolesarstva in zaščite okolja.

Velik poudarek bo predvsem na organizaciji skupnih tur in druženju. Cilj odseka je tudi sodelovanje z vsemi ostalimi odseki PD Kamnik, saj je to edini ključ za dobro delovanje društva nadaljnjih 120 let. Člani TSKO Kamnik PD Kamnik si bodo prizadevali za ohranitev gorskega okolja. Čimprej pa bodo z vodstvom PD Kamnik in markacisti začeli s pogovori o odprtju dvonamenskih poti, ki so namenjene tako kolesarjem in planincem.

Vsem ljubiteljem turnega smučanja in kolesarjenja pa še vedno velja povabilo. Dobimo se vsak prvi torek v mesecu, ob 20. uri na PD Kamnik (Šutna 42).