Občni zbor TSKO Kamnik

Nalaganje mape ....

Datum / Čas
06.03.2018 ob 19:00 - 21:00

Lokacija
PD Kamnik

Kategorije Ne Kategorije


Vsi člani TSKO ste vabljeni na letni občni zbor TSKO Kamnik, ki bo v torek, 6.3.2018, ob 19.00 uri v prostorih PD Kamnik.
 .
Predlagam naslednji dnevni red:
 .
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti, določitev predsedujočega občnega zbora in zapisnikarja
2. Poročila za leto 2017 in razprava o njih:
a. Poročilo načelnika o delu TSKO za leto 2017
b. Poročilo tajnika
c. Poročilo blagajnika
d. Poročilo o opravljenih tečajih
3. Volitve
4. Predlog letnega načrta, razprava
5. Razno
 .
Lep pozdrav,
Simon Berlec, načelnik