Občni zbor TSKO

Datum / Čas
12.03.2019 ob 20:00 - 22:00

Lokacija
PD Kamnik

Kategorije


Redni letni občni zbor TSKO Kamnik, bo v torek, 12.3.2019, ob 20.00 uri v prostorih PD Kamnik.
 

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti, določitev predsedujočega občnega zbora in zapisnikarja
 2. Poročila za leto 2018 in razprava o njih:
  1. Poročilo načelnika o delu TSKO za leto 2018
  2. Poročilo tajnika
  3. Poročilo blagajnika
  4. Poročilo o opravljenih tečajih
 3. Predlog letnega načrta, razprava
 4. Razno
 5. Družabno srečanje